Wettelijk kader

In het kader van de uitvoering van het institutioneel akkoord van oktober 2011 werd er op 15 juli 2014 een Samenwerkingsakkoord ondertekend tussen de federale staat en de deelstaten om onder meer een Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) op te richten.

Het IIS is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, waarvan de zetel in het administratief arrondissement Brussel Hoofdstad wordt gevestigd. Het werkt onder het gezag van een interministeriële conferentie voor de statistiek en het wordt beheerd door een Raad van bestuur.

Het Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de Raad van bestuur en de Wetenschappelijke comités van het Instituut voor de nationale rekeningen werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 20 oktober 2014.

Het akkoord voorziet dat alle partijen belast zijn met de uitvoering hiervan, elk binnen zijn domein. Dit houdt ook de wijziging van de desbetreffende wetgeving in, die voor 1 januari 2016 moest aangepast worden aan de bepalingen van dit Samenwerkingsakkoord.