Instituut

In juli 2014 werd een Samenwerkingsakkoord ondertekend om de samenwerking te versterken tussen de verschillende diensten van de federale staat en de deelstaten bij de opmaak van openbare statistieken.

In uitvoering van dit Samenwerkingsakkoord werd op 1 januari 2016 het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) opgericht. Het IIS moet toelaten om de kwaliteit van openbare statistieken, ter ondersteuning van het openbaar beleid, continu te bevorderen.

In deze rubriek vindt u meer informatie over de opdrachten, organisatie en het wettelijk kader van het Inderfederaal Instituut voor de Statistiek.