Opdrachten

Zoals voorgeschreven door het Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014, heeft het IIS vier opdrachten, namelijk:

  • De jaarlijks door de statistische autoriteiten uitgewerkte statistische programma's co÷rdineren en een jaarlijks ge´ntegreerd statistisch programma opstellen.
  • Het geven van adviezen over de standpunten die BelgiŰ op internationale bijeenkomsten inneemt omtrent de uitwerking van openbare statistieken.
  • Methodologische aanbevelingen richten tot de overheidsinstanties die openbare statistieken uitwerken.
  • Een permanente kwaliteitsmonitoring voeren bij alle stappen van de statistiekproductie en voor alle overheidsdiensten die verbonden zijn met de werkzaamheden ervan, overeenkomstig de Eurostat-praktijkcode voor Europese statistieken.

De statistieken die de Nationale Bank van BelgiŰ in het kader van het Europees Stelsel van Centrale Banken opstelt, vallen buiten het toepassingsgebied van het Samenwerkingsakkoord.