Contact

 • Per post: Interfederaal Instituut voor de Statistiek
  Aan de heer Philippe Mauroy, secretaris
  FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
  Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium
  North Gate III – Bureau 6A53
  Koning Albert II-laan, 16
  1000 Brussel
 • Per e-mail: Philippe.Mauroy@economie.fgov.be