Toegankelijkheidsverklaring

Het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) streeft ernaar haar website voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor personen met een beperking. Daarom probeert het IIS optimaal te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals vastgesteld door de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 1 september. De evaluatie van de naleving van deze website aan de vereisten van richtlijn (EU) 2016/2102 werd automatisch gedaan door de BOSA Accessibility Auditing Tool en heeft betrekking op de hoofdpagina en de twee niveaus eronder. De controles "Toetsenbord" en "Zichtbaarheid van de focus" werden handmatig uitgevoerd en hebben alleen betrekking op de homepage.

Niveau van inachtneming van de toegankelijkheidsnorm

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de normen inzake de eisen rond toegankelijkheid voor personen met een handicap. Die regels gelden op drie niveaus: A, AA en AAA.

Onze organisatie voldoet gedeeltelijk aan het niveau A van de WCAG 2.1, aangezien sommige delen van onze website nog niet volledig voldoen aan de regels.

Beperkingen en alternatieven

Het IIS doet er alles aan om haar website en de documenten die we publiceren volledig toegankelijk te maken voor iedereen. Sommige documenten zijn echter nog niet volledig toegankelijk. Het gaat meer bepaald om informatie die in pdf-formaat wordt gepubliceerd. We werken er momenteel aan om ze in overeenstemming te brengen met de voorschriften.

Als u bij uw bezoek aan onze websites of tools andere voor u ontoegankelijke informatie (pdf, afbeeldingen ...) of webpagina's aantreft, laat het dan zeker weten.

Audit over toegankelijkheid

De toegankelijkheid van deze website wordt regelmatig gecontroleerd via een Accessibility check die de FOD BOSA heeft ontwikkeld.

Het gaat om een tool die u kunt installeren in de bladwijzerbalk van uw internetbrowser en die op basis van een aantal tests een rapport aanmaakt over de toegankelijkheid van de webpagina die u bezoekt.

Feedback

We zijn benieuwd naar uw mening over onze inspanningen om onze website toegankelijker te maken. Stuur ons uw opmerkingen en suggesties via statbel@economie.fgov.be.